Bestyrelse

Bestyrelsen lægger strategien for Skoleindkøbs virke

Bestyrelsen består af to medlemmer udpeget af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) og to medlemmer udpeget af Efterskoleforeningen.

Desuden er friskoleforeningens sekretariatsleder Søren Stein Brinck tilforordnet i bestyrelsen og deltager i alle bestyrelsesmøder.

Opgaver

Bestyrelsen mødes efter behov mindst fire gange om året.

Bestyrelsen lægger strategien for Skoleindkøb og tager de overordnede beslutninger om foreningens økonomi ved at vedtage budgettet og fastsætte medlemskontingentet.

Det er desuden bestyrelsens opgave at ansætte sekretariatets leder og at aflægge beretning på det årlige medlemsmøde i marts måned.

Bestyrelsens medlemmer

Ivan Jeppesen

Formand, udpeget af FFD
Forretningsfører, Mariager Høj- og Efterskole

Mette Ibsen

Bestyrelsesmedlem, udpeget af Efterskoleforeningen
Sekretær, Den Danske Design- og Håndværksefterskole

Søren Winther Larsen

Bestyrelsesmedlem, udpeget af FFD
Forstander, Odder Højskole

Esben Jensen

Bestyrelsesmedlem, udpeget af Efterskoleforeningen
Bestyrelsesmedlem, Idrætsefterskolen BGI akademiet