Medlemsmøder

Skoleindkøb afholder et årligt medlemsmøde i marts måned, hvor foreningens regnskab og budget bliver præsenteret - hertil kommer diverse temamøder

Medlemsmøder

Om medlemsmøderne
På medlemsmødet fremviser vi foreningens regnskab og budget. Derudover fortæller vi om foreningens arbejde, både om årets forløb og om planer for fremtiden.

I bidrager selv med spørgsmål, ønsker og udveksling af erfaringer med kollegerne fra andre skoler.

Medlemsmødet 2020
Medlemsmødet i foråret 2020 er udsat. Situationen angående Corona-virus følges, inden der planlægges en ny mødedato.

Om medlemsmødet i 2019
Seneste medlemsmøde var onsdag den 20. marts 2019 kl. 10-14.30 på Vejle Idrætshøj- og Efterskole.

Medlemsmøde havde fokus på bæredygtighed med følgende oplæg: 

• "Den korteste vej fra jord til bord", erfaringer fra Egmont Højskolen
• Rengøringsvenlige måtter af genbrugte fiskegarn
• Planteslagterne - muligheder for at spare på kødet
• Sådan kan dit madaffald blive genbrugt som biogas

Invitation og program for Skoleindkøbs medlemsmøde 2019 (ER AFHOLDT)

Skoleindkøbs bestyrelses forslag til vedtægtsændringer 2019 (vedtaget)

 

Andre møder

Skoleindkøb arrangerer løbende temamøder.

Seneste møder har handlet om IT:

- Webinar om Microsoft Teams (åbent for ikke-medlemmer af Skoleindkøb), fredag den 4. april 2020 kl. 10.00 - tilmelding til Mathias Bille Larsen mabl@comm2ig.dk
- Rejsen fra PC til Chromebook i klasseværelset
- Skoleindkøbs IT-træf