Medlemsmøder

Skoleindkøb afholder et årligt medlemsmøde i marts måned, hvor foreningens regnskab og budget bliver præsenteret - hertil kommer diverse temamøder

Medlemsmøder

Næste medlemsmøde bliver tirsdag den 31. marts 2020 kl. 10.00-14.30 (sted følger)
På medlemsmødet fremviser vi foreningens regnskab og budget. Derudover fortæller vi om foreningens arbejde, både om årets forløb og om planer for fremtiden.

I bidrager selv med spørgsmål, ønsker og udveksling af erfaringer med kollegerne fra andre skoler.

Seneste medlemsmøde var onsdag den 20. marts 2019 kl. 10-14.30 på Vejle Idrætshøj- og Efterskole.

Medlemsmøde havde fokus på bæredygtighed med følgende oplæg: 

• "Den korteste vej fra jord til bord", erfaringer fra Egmont Højskolen
• Rengøringsvenlige måtter af genbrugte fiskegarn
• Planteslagterne - muligheder for at spare på kødet
• Sådan kan dit madaffald blive genbrugt som biogas

Invitation og program for Skoleindkøbs medlemsmøde 2019 (ER AFHOLDT)

Skoleindkøbs bestyrelses forslag til vedtægtsændringer 2019 (vedtaget)

 

Seneste IT-træf:

Program for Skoleindkøbs IT-træf i Aarhus, 10. oktober 2018 (er afholdt)

 

Online demonstration af ChemiControl ​​​​​​​for Skoleindkøbs medlemmer

1) Torsdag den 7. marts 2019 kl. 10.00.
Tilmelding til gratis online webinar om ChemiControl den 7. marts kl. 10 (ER AFHOLDT)


2) Onsdag den 13. marts 2019 kl. 13.00.
Tilmelding til gratis online webinar om ChemiControl den 13. marts kl. 13 (ER AFHOLDT)

Chemicontrol er et program til at holde styr på skolens kemikalier til undervisning og rengøring.

Programmet indeholder sikkerhedsdatablade (SDS), og man kan danne sine arbejdsplads-brugsanvisninger (APB).

Skoleindkøb har aftale om særpriser på ChemiControl.

 

Online demonstration af Power PDF Advanced

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 10.00 - 10.30.

Tilmelding til gratis online webinar om Nuance Power PDF Advanced (ER AFHOLDT)
Power PDF 30-dages gratis prøveversion

Power PDF Advanced giver mulighed for blandt andet at omdanne PDF'er til andre filformater, underskrive i PDF'er mv.

Skoleindkøb har aftale om særpriser på Power PDF Advanced ved køb hos COMM2IG.