Medlemsmøder

Skoleindkøb afholder et årligt medlemsmøde i marts måned, hvor foreningens regnskab og budget bliver præsenteret - hertil kommer diverse temamøder

Medlemsmøder

Næste medlemsmøde bliver tirsdag den 31. marts 2020 kl. 10.00-14.30 på Højskolen Snoghøj, Fredericia
På medlemsmødet fremviser vi foreningens regnskab og budget. Derudover fortæller vi om foreningens arbejde, både om årets forløb og om planer for fremtiden.

I bidrager selv med spørgsmål, ønsker og udveksling af erfaringer med kollegerne fra andre skoler.

Seneste medlemsmøde var onsdag den 20. marts 2019 kl. 10-14.30 på Vejle Idrætshøj- og Efterskole.

Medlemsmøde havde fokus på bæredygtighed med følgende oplæg: 

• "Den korteste vej fra jord til bord", erfaringer fra Egmont Højskolen
• Rengøringsvenlige måtter af genbrugte fiskegarn
• Planteslagterne - muligheder for at spare på kødet
• Sådan kan dit madaffald blive genbrugt som biogas

Invitation og program for Skoleindkøbs medlemsmøde 2019 (ER AFHOLDT)

Skoleindkøbs bestyrelses forslag til vedtægtsændringer 2019 (vedtaget)

 

Rejsen fra PC til Chromebook i klasseværelset

Se mere og tilmeld her til seminar tirsdag den 4. februar kl. 8.30-12.30 hos Google Danmark midt i København.

 

Seneste IT-træf:

Program for Skoleindkøbs IT-træf i Aarhus, 10. oktober 2018 (er afholdt)