Medlemsmøder

Skoleindkøb afholder et årligt medlemsmøde i marts måned, hvor foreningens regnskab og budget bliver præsenteret - hertil kommer diverse temamøder

Medlemsmøder

Om medlemsmøderne
På medlemsmødet fremviser vi foreningens regnskab og budget. Derudover fortæller vi om foreningens arbejde, både om årets forløb og om planer for fremtiden.

I bidrager selv med spørgsmål, ønsker og udveksling af erfaringer med kollegerne fra andre skoler.

Medlemsmødet 2020
Medlemsmødet bliver anderledes i år:
Det afholdes som et kort online zoom-møde onsdag den 11. september 2020 kl. 10.30-11.15.

Hør om de nyeste aftaler og stil spørgsmål i chatfunktionen.
Der bliver desuden en kort beretning fra Skoleindkøbs formand og en kort gennemgang af regnskabet.

Deltagelse via følgende link: Skoleindkøbs Zoom medlemsmøde 2020

Om medlemsmødet i 2019

Seneste medlemsmøde var onsdag den 20. marts 2019 kl. 10-14.30 på Vejle Idrætshøj- og Efterskole.

Medlemsmøde havde fokus på bæredygtighed med følgende oplæg: 

• "Den korteste vej fra jord til bord", erfaringer fra Egmont Højskolen
• Rengøringsvenlige måtter af genbrugte fiskegarn
• Planteslagterne - muligheder for at spare på kødet
• Sådan kan dit madaffald blive genbrugt som biogas

Invitation og program for Skoleindkøbs medlemsmøde 2019 (ER AFHOLDT)

Skoleindkøbs bestyrelses forslag til vedtægtsændringer 2019 (vedtaget)

 

Andre møder

Skoleindkøb arrangerer løbende temamøder.

Tidligere møder om IT:

- Webinar om e-mail sikkerhed og programmet Vipre (download video fra webinaret)
- Webinar om Microsoft Teams
- Webinar: Rejsen fra PC til Chromebook i klasseværelset
- Skoleindkøbs IT-træf